Doneer

Inheemse stammen hebben uw hulp hard nodig. Survival International is dikwijls de enige bondgenoot in de laatste slag om hun land en hun leven.

Voor financiële ondersteuning zijn we vrijwel volledig aangewezen op donaties van particulieren. We nemen geen geld aan van (nationale) overheden want die zijn juist de voornaamste schenders van de rechten van inheemse stammen. Ook nemen wij geen geld aan van bedrijven of organisaties die de rechten van inheemse stammen schenden.

Overmaken

U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL18INGB0007944190, ten name van Stichting Survival (Nederland), Amsterdam, onder vermelding van uw naam. Uw donatie is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Regelmatig doneren

Een maandelijkse donatie betekent voor Survival International een financiële zekerheid waar we op kunnen bouwen. Wilt u ons machtigen maandelijks een vast bedrag van uw rekening af te schrijven? U kunt hiervoor onderstaand formulier afdrukken en invullen. Onderteken en verzend per post naar het adres op het formulier. U kunt met dit formulier ook machtigen tot een eenmalige afschrijving.

PayPal

Vul het gewenste bedrag in en klik op doneer. Vervolgens handelt u de transactie verder af via de beveiligde site van PayPal.

Bedankt!

 

Ik doneer