Inheemse stammen hebben uw hulp hard nodig. Survival International is dikwijls de enige bondgenoot in de laatste slag om hun land en hun leven.

Voor financiële ondersteuning zijn we vrijwel volledig aangewezen op donaties van particulieren. Om een onafhankelijke koers te kunnen blijven varen nemen we geen (subsidie)geld aan van de Nederlandse overheid noch van andere overheden. Ook nemen wij geen geld aan van bedrijven, instellingen of organisaties die inheemse stammen schade berokkenen.

U kunt uw gift naar onze Nederlandse bankrekening overmaken of via PayPal overschrijven (zie hieronder). Als u ons maandelijks of jaarlijks wilt steunen kunt u ons door middel van een formulier machtigen tot automatische incasso. In dat geval is het voor u fiscaal gunstig om uw periodieke gift door middel van een schriftelijke overeenkomst te laten vastleggen.

Om via PayPal te doneren, vul het bedrag hieronder in en klik op ‘doneer’.

Bedankt!

 

Ik doneer