Overmaken

U kunt uw gift of donatie aan Survival International overmaken op onze Nederlandse bankrekening.

Stichting Survival (Nederland) te Amsterdam
IBAN: NL18INGB0007944190
BIC: INGBNL2A

Als inwoner van België of een ander Europees land kunt u uw donatie kosteloos overmaken door te kiezen voor de optie ‘Kosten delen (SHA)’.

Survival International Nederland is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Dit houdt in dat u uw gift kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook Belgische donateurs kunnen hun gift in mindering brengen van hun belastbare inkomen.