Een gift overmaken

U kunt uw gift overmaken naar IBAN NL18INGB0007944190, ten name van Stichting Survival (Nederland), Amsterdam, onder vermelding van uw naam.

Survival International Nederland is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Dit houdt in dat u uw gift kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Als u weet dat u Survival International jaarlijks met een gift wilt ondersteunen, kunt u overwegen dit als periodieke gift te doen, dit heeft veel fiscale voordelen.

Als u het belangrijk vindt ook in de verre toekomst inheemse stammen te blijven steunen, kunt u overwegen Survival International in uw testament op te nemen.

Survival International handelt volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor uw aanmelding als donateur. Ze zullen nooit verstrekt worden aan derden.