Ongecontacteerde stammen

Meer dan honderd inheemse stammen in de wereld kiezen er voor om contact met anderen te vermijden. Deze stammen noemen wij ‘ongecontacteerde stammen’. Zij behoren tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op aarde.

Bedreigde volken

Bijna overal op de wereld worden de leefgebieden van ongecontacteerde stammen, oftewel stammen die niet in contact staan met de buitenwereld, in toenemende mate vernietigd door ontbossing, olieontginning en veehouderij.

Niet alleen de vernietiging van hun land maar ook het contact met de buitenwereld, dat een onvermijdelijk gevolg is van de ‘ontwikkeling’ van hun leefgebieden, is voor deze stammen vaak fataal. Ook in het recente verleden zijn pas-gecontacteerde stammen bijna geheel uitgestorven door slachtpartijen of epidemieën.

Er wordt wel eens gezegd dat ongecontacteerde stammen overblijfselen zijn uit ‘de steentijd’ en dat uitsterven of integratie met de mainstreamsamenleving de enige twee mogelijke scenario’s zijn voor de toekomst. Maar de geschiedenis wijst anders uit. Zolang hun leefgebieden beschermd worden kunnen ongecontacteerde stammen hun manier van leven succesvol voortzetten en zelfs een gezondere toekomst tegemoet gaan dan de meeste mensen om hen heen.

Deze mensen hebben recht op bescherming en de vrijheid om te leven zoals zij dat willen. Survival International lobbyt bij de regeringen van Brazilië, Peru, Paraguay en India, landen waar nog steeds ongecontacteerde of weinig-gecontacteerde inheemse stammen leven. We dringen erop aan dat het land van deze stammen wordt beschermd, dat houtkapbedrijven, oliemaatschappijen en veeboeren geen toegang krijgen en dat illegale ontbossing strenger wordt aangepakt.

Lees meer over UNCONTACTED TRIBES in het Engels (+ veel foto’s en videomateriaal).

Wat kunt u doen om te helpen?

Stuur een e-mail voor de ongecontacteerde Awá in Brazilië. Het bos waar ze voor hun voortbestaan van afhankelijk zijn, wordt illegaal gekapt. De Braziliaanse minister van Justitie kan dit tegenhouden.

Schrijf een brief voor ongecontacteerde stammen in Peru, in Paraguay en op de Andamaneilanden in India. Ongecontacteerde stammen kunnen niet zelf in contact treden met regeringsleiders en andere machthebbers – daarvoor hebben ze echt úw hulp nodig. Neem het voor hen op door deze regeringen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om deze stammen te beschermen.

De brievencampagnes van Survival International hebben al talloze inheemse stammen geholpen om erkenning te krijgen van hun rechten. Schrijven kost slechts een paar minuten (gebruik onze voorbeeldbrieven) en helpt echt levens te redden en culturen intact te houden.

Lees onze maandelijkse nieuwsbrief over inheemse stammen.

Doneer. Met uw steun kunnen wij onderzoek en campagnemateriaal financieren, lobbyen bij regeringen en hen wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de rechten van deze stammen.

Organiseer een tentoonstelling. Help het bewustzijn over deze laatste ongecontacteerde stammen te vergroten door in uw omgeving een tentoonstelling te organiseren of folders te verspreiden.