ANBI-gegevensStichting Survival Nederland is door de Nederlandse belastingdienst aangewezen als ANBI
 
Dit houdt in dat u uw gift of donatie kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook Belgische donateurs kunnen hun gift in mindering brengen van hun belastbare inkomen.

 
RSIN/fiscaal nummer: 8178.82.455 
Kamer van Koophandel: 34199496 
 
De stichting is onderdeel van:
Survival International Charitable Trust
Registered Charity 267444
 
Postadres/contactgegevens
Survival International Nederland
De Wittenkade 68
1051 AC  Amsterdam
E-mail: info@survivalinternational.org

*Bestuur* 
James Wood (Voorzitter)
Stephen Corry (Secretaris)
Michael Davis (Penningmeester)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of onkostenvergoeding. De werkzaamheden van Survival Nederland worden uitgevoerd door vrijwilligers.