Schrijf een brief voor de Masaï

1. Brief schrijven 2. Afronden 3. Versturen

Een van de grootste bedreigingen voor de Masaï komt van de kant van de jagers in het Loliondo gebied in noord-Tanzania. Hier werden Masaï dorpen door de autoriteiten tot de grond toe afgebrand. Duizenden Masaï zijn meedogenloos van hun land verdreven om meer ruimte te maken voor het bedrijf Otterlo Business Corporation Ltd (OBC) om te jagen.

De Loliondo Masaï zijn nu dakloos en zonder water en land om op te grazen sterft hun vee.

Wat u kunt doen

Schrijf een brief aan de president van Tanzania, u kunt de onderstaande tekst overnemen of uw eigen brief opstellen. Vertaling van onderstaande tekst:

‘Ik ben uiterst bezorgd over de gedwongen uitzetting die onlangs plaats vond van 3.000 veehoudende Masaï uit hun woongebied in het Loliondo district van Tanzania.
Ik heb begrepen dat de uitzetting van de Masaï een uitvloeisel is van een overeenkomst die de regering heeft getekend met de Otterlo Business Corporation. Dit bedrijf heeft hiermee van de regering het exclusieve recht op jagen verworven in Loliondo. De Masaï leven al generaties lang in Loliondo, en hebben daar al die tijd hun kuddes laten grazen. Door hen uit te zetten en hun huizen tot de grond toe te verbranden, worden de wetten van het Internationale Recht geschonden die de eigendomsrechten erkennen die inheemse volksstammen kunnen doen gelden over het land dat ze van oudsher hebben bewoond en gebruikt.
De uitgezette Masaï hebben hun huizen en hun bezittingen verloren. Ik heb ook vernomen dat op dit moment een deel van het vee van de Masaï sterft, omdat hen de toegang tot water in Loliondo wordt ontzegd. De Masaï zijn voor hun levensonderhoud geheel afhankelijk van hun vee.
Ik doe aan u de dringende oproep om de uitzettingen terug te draaien, en het recht te erkennen van de Masaï om op hun land in de Loliondo regio te leven en naar hen die geweld hebben gebruikt tegen de Masaï een onderzoek in te stellen en hen strafrechtelijk te vervolgen.’

H E The Hon Jakaya Mrisho Kikwete
President
State House
PO Box 9120
Dar es Salaam
Tanzania


september 26, 2017

Your Excellency


 
Kan mijn brief een verschil maken?
Ja. Ervaring leert dat brieven van bezorgde burgers steeds weer overheden en organisaties ter verantwoording roepen. Door beleidswijzigingen zijn vele levens bespaard gebleven.

Wat is beter, per post versturen, faxen of mailen?
Uw brief heeft verreweg het meeste effect als u hem uitprint en per post verstuurt. U ontvangt per e-mail een PDF van uw brief, met een indicatie van de portokosten.

Wanneer er sprake is van een realistische kans dat brieven per mail of per fax gelezen worden, verstrekken wij deze gegevens ook. Echter, e-mail adressen veranderen en faxmachines worden afgesloten. Dus stuur uw brief bij voorkeur per post.