Nieuw rapport: Mexicaanse griep vormt vooral een bedreiging voor inheemse volksstammen

Een aantal leden van de Matsigenka stam zijn al getroffen door de Mexicaanse griep.
Een aantal leden van de Matsigenka stam zijn al getroffen door de Mexicaanse griep.
© Survival International

Rapport verschijnt terwijl lijkzakken worden gestuurd naar inheemse Canadezen

Een rapport dat vandaag is gepubliceerd door de mensenrechtenorganisatie Survival International toont aan dat vooral inheemse volksstammen, vanwege hun geringe weerstandsvermogen en de chronische ziektes waaraan ze lijden, bedreigd worden door de Mexicaanse griep.

Het rapport, De Mexicaanse griep en inheemse volksstammen, laat zien dat inheemse volken in Australië en Canada hard getroffen zijn door de Mexicaanse grieppandemie. Dit komt omdat de meerderheid van hen arm is en lijdt onder overbevolking en slechte hygiënische voorzieningen, en omdat bij hen chronische ziekten zoals diabetes, hart – en vaatziekte, vetzucht en alcoholisme veelvuldig voorkomen.

Het rapport verschijnt slechts enkele dagen nadat een voorraad lijkzakken, tezamen met handontsmettingsmiddelen en gezichtsmaskers, werd afgeleverd bij de First Nations gemeenschappen in de Canadese deelstaat Manitoba.

Bij de First Nations gemeenschappen is een infectieratio vastgesteld van 130 per 100.000, wat bijzonder hoog is vergeleken met de slechts 24 per 100.000 bij de Canadese bevolking in het algemeen. En hoewel veel huishoudens niet beschikken over schoon water, talmde de Canadese regering met de levering van handontsmettingsmiddelen aan de reservaten uit vrees dat men zou proberen om de alcohol daarin te consumeren.

Grootopperhoofd MacKenzie van de Innu Nation in oostelijk Canada verklaarde vandaag: ‘Ik hoop dat in Canada de woorden “hoogst bereikbare standaarden voor de volksgezondheid” meer betekenen dan het sturen van lijkzakken naar de inheemse First Nations gemeenschappen. We hebben behoefte aan een echt pandemie bestrijdingplan, in samenwerking met de inheemse First Nations. En niet aan lijkzakken!’

In het rapport wordt ook bezorgdheid geuit voor de geïsoleerd levende stammen die geen weerstand hebben tegen ziektes van buitenaf en voor wie zelfs een eenvoudige verkoudheid dodelijk kan zijn. Leden van de Matsigenka stam in het Amazonegebied van Peru zijn al getroffen door de Mexicaanse griep hetgeen het ergste doet vrezen voor de gezondheid van naburige ongecontacteerde stammen. Het geringste contact met buitenstaanders die het virus dragen kan hele gemeenschappen vernietigen.

De directeur van Survival, Stephen Corry, verklaarde vandaag: ‘Het is geen verrassing dat inheemse volksstammen het ergst worden getroffen door de Mexicaanse griep. Jaren van kolonialisme en assimilatiedwang hebben hen armoede gebracht en chronische gezondheidsproblemen. Dit rapport werkt ontnuchterend maar het moet ook dienen om regeringen wakker te schudden die de gezondheidsbelangen van hun meest kwetsbare bevolkingsgroepen veel te lang hebben genegeerd.

Download het rapport