Survival International viert 40 jaar van successen in haar campagnes voor de rechten van inheemse volksstammen

De oprichting van het Yanomami park was een van Survivals grootste successen.
De oprichting van het Yanomami park was een van Survivals grootste successen.
© Fiona Watson/Survival

De mensenrechtenorganisatie Survival International viert deze maand haar 40ste verjaardag. Hierbij wijst ze vooral op de enorme vooruitgang die is geboekt op het gebied van de rechten van inheemse volksstammen.

Survival concentreert zich op het geven van steun aan bedreigde stammen, en de campagnes die ze gezamenlijk voert met inheemse mensen en plaatselijke organisaties hebben opmerkelijke successen geboekt:

• De oprichting in 1992 van het Yanomami Park in Brazilië. Een vijfde van de Yanomami Indianen was gestorven in de zeven jaar nadat goudzoekers hun land waren binnengedrongen. Sinds hun gebied echter wettelijke bescherming geniet, heeft de Yanomami bevolking zich hersteld en neemt deze zelfs toe.

• India’s erkenning in 2004 van het recht van de Jarawastam om hun eigen toekomst te bepalen. De regering van India had in de jaren ’90 van de vorige eeuw het voornemen om de Jarawa, die geïsoleerd leven op de Andaman eilanden, gedwongen te huisvesten in dorpen buiten hun eigen woud. Dit zou hen hebben vernietigd.

• De historische overwinning die de Bosjesmannen van de Kalahari in 2006 in het gerechtshof behaalden. De Bosjesmannen werden in 2002 verwijderd uit het Centrale Kalahari Natuurreservaat om plaats te maken voor diamantwinning. Met steun van Survival gingen ze hiertegen in beroep en wonnen ze een zaak in het Hooggerechtshof van Botswana. Deze bevestigde hun recht om op hun eigen land te leven. De campagne die Survival gezamenlijk voerde met de Bosjesmannen richtte zich ook op het diamantenbedrijf De Beers. Deze zag uiteindelijk af van verdere exploratie van het land van de Bosjesmannen.

Als de enige organisatie die zich wijdt aan het voeren van campagne voor inheemse volken over de hele wereld, heeft Survival ook geholpen om verdergaande veranderingen te bewerkstelligen die volksstammen helpen hun rechten te beschermen. De directeur van Survival, Stephen Corry, verklaart hierbij: ‘De rechten van inheemse volksstammen zijn tegenwoordig verankerd in het Internationale Recht, en in de grondwet van veel landen, in het bijzonder die in Zuid Amerika.
‘De wereldwijde beweging van inheemse volken is mondiger en krachtiger geworden dan ooit tevoren. Geïsoleerd levende stammen die met uitsterven worden bedreigd krijgen voor het eerst aandacht van het internationale publiek’.

‘Ook zijn opvattingen veranderd: inheemse volksstammen die ooit werden beschimpt als ’primitieven’ of paternalistisch werden aangeduid als ‘edele wilden’, worden tegenwoordig herkend als de levenskrachtige, hedendaagse samenlevingen die ze in het echt ook zijn.

’Dit zijn allemaal dingen die in gunstige zin zijn veranderd sinds 1969. Toch blijven we getuige van het uitsterven van volledige stammen. Volksstammen worden nog steeds veronachtzaamd, van hun land verjaagd, en in vele gevallen gedood door degenen die een begerig oog hebben laten vallen op hun land, of op wat daar zich onder bevindt.

‘Ik ben ongelofelijk trots op de vele successen die Survival behaald heeft bij het verdedigen van de rechten van inheemse volksstammen. Er is echter een lange weg te gaan voordat we kunnen zeggen dat ons werk erop zit.’

Voetnoten voor de redactie:

Survival beweert niet dat zij alleen verantwoordelijk is voor de boven en onder vermelde ontwikkelingen. Survival werkt nauw samen met inheemse gemeenschappen en organisaties, en haar campagnes zijn een aanvulling op de strijd die inheemse volken nu al op wereldwijde schaal leveren. In deze strijd, en bij de vele overwinningen die hier aangehaald zijn, hebben ook andere organisaties en particulieren een rol gespeeld.

Naast de reeds eerder vermelde kunnen nog andere opmerkelijke successen worden genoemd:
• 1974: Steun aan de Andoke stam in Colombia, gedecimeerd ten tijde van de rubberhausse, bij het zich vrijkopen uit de schuldslavernij.
• 1987: De Wereldbank staakt de financiering van het bijzonder omstreden ‘Transmigratie’ programma van de Indonesische regering. Hiervoor werden miljoenen Indonesiërs verhuisd van de centrale eilanden naar afgelegen gebieden als Papoea, wat gepaard ging met de verdrijving van de Papoea’s van hun land.
• 1989-1990: Survival financiert een nood-gezondheidsproject voor de Yanomami in Brazilië om de verspreiding van malaria, die bijdroeg aan de decimering van de stam, te stoppen. Later werd het project voortgezet door Braziliaanse NGO’s die Yanomami opleidden tot gezondheidswerkers.
• 1993: De regering van Colombia richt een reservaat op voor de nomadisch levende Nukak. Het reservaat werd uitgebreid in 1997.
• 1997: De regering van Bangladesh tekent een Vredesakkoord met de Jumma stammen in de Chittagong Hill regio. Hierbij verplichtte de regering zich tot de opheffing van militaire bases in het gebied en het beëindigen van het geweld en de diefstal van het land van de Jumma. De meeste bepalingen van het akkoord zijn nog niet nageleefd, maar de huidige regering heeft beloofd dit alsnog te doen.
• 1999: Een regionale gouverneur vaardigt een moratorium van vijf jaar uit op het verlenen van boorvergunningen (naar olie) op het land van de jager- verzamelaarstam de Chanten (Yugan Khanty) in Siberië. Soortgelijke activiteiten in andere gebieden hebben geleid tot de vervuiling van bossen en rivieren, en hebben het land onleefbaar gemaakt voor de Chanten.
• 2002: Het Hooggerechtshof van India vordert de sluiting van een hoofdweg die dwars door het land van de Jarawa stam loopt. De weg blijft echter open, wat in strijd is met het vonnis van de rechtbank.
• 2003: Na een 20 jaar durende campagne van Survival besluit de Braziliaanse regering om het land van de nomadisch levende Awá stam, waarvan delen een geïsoleerd bestaan leiden, wettelijk te beschermen. De bezetting van hun land door buitenstaanders ging gepaard met geweld en de verspreiding van ziekten wat tot de dood leidde van veel Awá.
• 2007: De natuurbeschermingsorganisatie African Parks herroept een overeenkomst met de Ethiopische regering om het Omo National Park, dat een thuis biedt aan de Mursi en andere stammen, te beheren. African Parks had nagelaten om de stammen te raadplegen, en had hen verboden om te jagen en gewassen te verbouwen in het reservaat.