Onthullend rapport aan VN over ernstige situatie van Guarani in Brazilië

Guarani Indianen, van hun land verdreven, kamperen nu langs een verkeersweg.
Guarani Indianen, van hun land verdreven, kamperen nu langs een verkeersweg.
© CIMI

De omstandigheden waarin leden van de Guarani stam in het zuiden van Brazilië verkeren, behoren volgens een nieuw rapport van Survival International aan de VN tot de slechtste in geheel Amerika.

De publicatie van het rapport valt samen met de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie op 21 maart.

Het zelfmoordcijfer is hoog bij de Guarani. Zij hebben te maken met ondervoeding, onwettige opsluiting en alcoholisme en ze zijn regelmatig het slachtoffer van gewapende overvallen, soms met dodelijke afloop. De overvallers worden ingehuurd door de boeren die het land van de Guarani in bezit hebben genomen.

Miskenning van het landeigendomsrecht van de Guarani wordt door het rapport als de hoofdoorzaak van deze explosieve situatie genoemd.

Het rapport waarschuwt voor de gevolgen van de toenemende vraag naar ethanol als alternatief voor benzine. Hierdoor zal nog meer land van de Guarani afhandig gemaakt worden wat de situatie verder zal doen verslechteren.

Alhoewel de Guarani in één van de rijkste deelstaten wonen in één van ’s werelds grootste opkomende economieën, leven velen van hen in trieste armoede. Sommigen wonen onder een dekzijl langs een drukke hoofdweg, anderen in chronisch overbevolkte reservaten waar ze afhankelijk zijn van giften van de overheid.

Een Guarani-gemeenschap die langs de weg woont en gezien heeft hoe drie van haar leiders gedood werden door gewapende mannen in dienst van veeboeren, liet weten: “We worden ongeduldig omdat de afbakening van ons land in een extreme mate wordt uitgesteld. Het doodt ons langzaam en stelt ons bloot aan volkerenmoord.

De directeur van Survival, Stephen Corry, zei vandaag: “Dit rapport legt de buitengewoon slechte situatie van de Guarani bloot. Het is de morele en wettelijke verantwoordelijkheid van de regering om de schending van de mensenrechten en de rassendiscriminatie van de Guarani te laten ophouden. Als er niet snel en doeltreffend wordt opgetreden dan zullen er meer Guarani lijden en sterven.

Enkele feiten

1. Geweld: de Guarani lijden onder gewelddadige aanvallen en vele van hun leiders zijn vermoord. Er zijn 42 Guarani gedood in Mato Grosso do Sul in 2008 als gevolg van interne en externe conflicten.

2. Zelfmoord: het zelfmoordcijfer bij de Guarani is een van de hoogste ter wereld. Meer dan 625 Guarani hebben zelfmoord gepleegd vanaf 1981 (bijna 1.5% van alle Guarani), en in 2005 was het zelfmoordcijfer bij de Guarani 19 keer zo hoog als het nationale cijfer. Zelfs kinderen van negen jaar hebben zichzelf van het leven beroofd.

3. Ondervoeding en slechte gezondheid: veel Guarani lijden aan ondervoeding en het sterftecijfer van baby’s is meer dan het dubbele van het nationaal gemiddelde, terwijl de levensverwachting meer dan 20 jaar lager ligt dan het nationaal gemiddelde.

4. Onwettige opsluiting: Guarani worden vaak gevangengezet waarbij ze weinig tot geen toegang hebben tot juridische bijstand en tolken. Ze zitten onevenredig zware straffen uit voor kleine vergrijpen.

5. Uitbuiting van handarbeiders: veel Guarani worden gedwongen om suikerriet te snijden voor de ethanolfabrieken die nu op hun land staan. Ze verdienen daarmee een erbarmelijk loon en worden blootgesteld aan onmenselijke arbeidsomstandigheden.

Download het rapport (Engels of Portugees)