Keniaanse volksstam uit Mau Woud verdreven - hun huizen in brand gestoken

Ogiek vrouw staat voor de resten van haar verwoeste woning.
Ogiek vrouw staat voor de resten van haar verwoeste woning.

© Survival

Criminelen en politiemannen in burger vernietigen de woningen van de Ogiek in het Keniaanse Mau Woud, hele families blijven berooid achter.

Sommige huizen zijn tot de grond toe afgebrand terwijl andere bewerkt werden met kapmessen en kettingzagen.

De aanvallen in het Ngongori gebied, dat deel uitmaakt van het Mau Woud, begonnen vorige week toen de meeste Ogiek mannen elders een begrafenis bijwoonden.

De verdrevenen geloven dat de aanvallen werden georganiseerd door machtige grondeigenaars in het gebied die hun tarwevelden willen uitbreiden. In Ngongori is nog maar weinig bos over omdat buitenstaanders al heel veel land hebben gerooid omwille van de landbouw.

De Ogiek Kiplangat Cheruyot nam contact op met Survival: “De mensen kunnen niets anders dan huilen en de kinderen vluchten weg”.

Het is niet de eerste keer dat de eerder uitgezette Ogiek zijn gemaand om te vertrekken. Ondanks het feit dat ze hier al generaties hebben geleefd bezitten ze geen formele eigendomsrechten op het land. Een andere man vertelde aan Survival dat “ze al lang geleden hiermee begonnen zijn. Huizen afbreken terwijl wij ze opnieuw opbouwen”.

Onmenselijke uitzettingsacties

Tijdens de laatste golf van uitzettingen werden huizen van de Ogiek in brand gestoken en vernield. Twee Ogiek die hun huizen verloren vertellen wat er gebeurde.

Dankzij een rampzalig landherverdelingsplan uit de jaren ’90 van de vorige eeuw, waardoor corrupte personen zich grote delen van het Mau Woud konden toe-eigenen, leven deze Ogiek opeengeperst op kleine stukjes land tussen de akkers van verschillende eigenaars.

Het landherverdelingsplan van de Keniaanse overheid bevorderde de massale verwoesting van een groot deel van het bos. De overheid onderneemt nu verwoede pogingen om dit terug te draaien middels een herbebossings-project.

De Ogiek, die de oorspronkelijke bewoners zijn van het woud, worden onvoldoende betrokken bij het herstelprogramma. Omdat aan de meesten van hen geen officiële eigendomsrechten zijn verleend, leeft bij velen de vrees dat ze gestraft zullen worden voor hun verblijf in het woud dat anderen vrijwel helemaal hebben vernietigd.