Rendieren zijn van cruciaal belang voor het leven en de cultuur van de inheemse volken die in de subarctische gebieden leven.

Rendieren zijn van cruciaal belang voor het leven en de cultuur van de inheemse volken die in de subarctische gebieden leven.

© Joelle Taillon/Survival

De omvang van de grootste rendierkudde op aarde is dramatisch afgenomen. De plaatselijke inheemse bevolking wijdt dit aan de toename van industriële megaprojecten.

De George River kudde die ooit 8 tot 9 honderdduizend exemplaren telde, is met 92% geslonken tot slechts 74.000 dieren.

De kudde trekt al millennia over de uitgestrekte toendra van Quebec en Labrador in Oost Canada. Rendieren, die in Noord-Amerika kariboes worden genoemd, zijn van cruciaal belang voor de cultuur van de inheemse Cree en Innu in dit gebied.

In de afgelopen decennia zijn grote delen van het trekgebied van de kudde echter aangetast door een reeks megaprojecten. Mijnbouw (voor de winning van ijzererts), het onder water laten lopen van enorme landoppervlakten voor de opwekking van hydro-elektriciteit en de aanleg van wegen hebben allemaal hun tol geëist, aldus de Innu.

Stamoudste en stamhoofd Georges-Ernest Gregoire verklaarde vandaag tegenover Survival International: "De kariboe is van cruciale betekenis voor onze cultuur, onze geloofsovertuigingen en onze samenleving van jagers die al duizenden jaren leven op Nitassinan (het schiereiland Quebec-Labrador).

“Maar alle grootschalige industriële ‘ontwikkelings’-projecten die de afgelopen veertig jaar aan ons land zijn opgelegd hebben met elkaar een negatief effect gehad op de omvang van de kariboe-kudde. Daarom is het noodzakelijk dat we onze gebieden en natuurlijke rijkdommen effectief kunnen controleren en dat we als gelijkwaardige partij worden betrokken bij de besluiten die een impact hebben op ons land en op de dieren die daar leven.”

Een andere Innu, Alex Andrew, verklaarde: “Onze stamoudsten zeggen dat de dieren de eersten zullen zijn die getroffen worden. De voedselketen zal worden doorbroken, wat uiteindelijk veel leed zal veroorzaken.”

“Ontwikkeling op deze schaal, met alle daarmee verbonden mijnbouw, wegenaanleg, houtexploitatie en waterkrachtcentrales, stelt ons voor een bijna onoverkomelijk dilemma als we willen dat de kariboes blijven bestaan.”

Stephen Corry, directeur van Survival International, zei vandaag: “Als we echt geven om de natuur en ons bewust zijn van de wederkerige relatie die we met haar hebben, wat dus verder gaat dan het passief kijken naar natuurprogramma’s op tv, dan wordt het tijd dat we gaan luisteren naar inheemse volken. Zij weten beter dan wie ook waar ze het over hebben. Voor de Innu zijn rendieren er niet alleen maar voor de kerstdagen.”

Bekijk onze prachtige fotoserie van de rendierhoedende Sami.

Lees hier het meest recente onderzoek naar de omvang van de kariboe-kudde.