Nederlandse krant beticht Survival International ten onrechte van het verspreiden van 'nepnieuws'

Mashco-Piro-indianen in zuidoost Peru.
Mashco-Piro-indianen in zuidoost Peru.

© Jean-Paul Van Belle

Een toonaangevend dagblad in Nederland heeft Survival International ten onrechte beschuldigd van het verspreiden van ‘nepnieuws’ over ongecontacteerde Indianen in Zuidoost-Peru.

In het artikel van de journalist Dirk Vlasblom, gepubliceerd in NRC Next en in NRC Handelsblad, wordt beweerd dat de onlangs vrijgegeven foto’s van Mashco-Piro-indianen een ‘pr-stunt’ zijn en wordt de suggestie gewekt dat deze mensenrechtenorganisatie het publiek heeft misleid.

Het diffamerende artikel werd in eerste instantie gepubliceerd in NRC Next waarna het vrijwel ongewijzigd in het Engels werd gereproduceerd op het online nieuwsforum United Academics.

De auteur beschuldigde Survival van misleiding van het publiek door herhaaldelijk, in kop en in tekst, de suggestie te wekken dat ze de betreffende stam had aangeduid met de overspannen term ‘onbekend’, hoewel deze ‘al jaren contact heeft met de buitenwereld’. Tevens refereerde Vlasblom aan het feit dat “de Mashco-Piro een naam hebben en de autoriteiten en naburige Indiaanse gemeenschappen op de hoogte zijn van hun bestaan” als bewijsgrond voor zijn suggestie dat Survival zich heeft schuldig gemaakt aan bedrog: “Het zal duidelijk zijn dat we hier niet te maken hebben met een onbekende stam”, schreef hij in zijn artikel.

In werkelijkheid werd in het persbericht van Survival International expliciet vermeld dat een man van een naburige stam, Nicolas (Shaco) Flores, die later door de Mashco-Piro om het leven werd gebracht, de afgelopen twintig jaar voor leden van deze stam voedsel en geschenken had achtergelaten.

Bovendien zou een snelle blik op de website van Survival hebben laten zien dat deze mensenrechtenorganisatie al maandenlang heeft bericht over een toenemend aantal directe visuele waarnemingen van de Mashco-Piro, en deze groep nooit als ‘onbekend’ heeft omschreven.

De auteur heeft kennelijk het concept ‘ongecontacteerd’ – wat betekent dat er geen sprake is van vreedzame contacten met buitenstaanders – verward met het begrip ‘onbekend’. Survival is echter de laatste die deze groepen als ‘onbekend’ zal aanduiden. Deze NGO spant zich juist al jaren in om het publiek op de hoogte te brengen van hun bestaan, en van het bestaan van andere ongecontacteerde groepen in Peru. Zodat ook de beweringen kunnen worden ontkracht van bepaalde belangengroepen die hun bestaan(srecht) ontkennen.

De Mashco-Piro-indianen zijn daadwerkelijk ongecontacteerd. Met uitzondering van drie Mashco-Piro vrouwen die in de jaren ’70 van de vorige eeuw uit het bos te voorschijn kwamen, onderhouden de naar schatting 250-600 leden van deze stam geen vreedzame contacten met buitenstaanders. Dit feit werd onlangs nog op tragische wijze bevestigd door de dood van Nicolas Flores.

De directeur van Survival International, Stephen Corry, zei vandaag: "Met haar verdachtmakingen suggereert de NRC dat we een verhaal hebben verzonnen en opzettelijk het publiek hebben misleid. Dat is een bijzonder ernstige zaak en uiterst beschadigend. Survival heeft door haar jarenlange inspanningen een naam verworven die staat voor betrouwbare berichtgeving, en die betrouwbaarheid is ook onmisbaar om werk te kunnen doen waarmee mensenlevens zijn gemoeid.

De NRC is bewust voorbij gegaan aan de strekking van onze berichtgeving, waarin we ook nooit beweerd hebben dat de Mashco-Piro geen contact hebben met wie dan ook of onbekend zouden zijn.”

Survival International heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek na de weigering van NRC om haar verdachtmakingen te herroepen of een rectificatie te plaatsen.

In tegenstelling tot de NRC heeft United Academics het gewraakte artikel verwijderd en zich verontschuldigd voor de “ongelukkige en vreselijke berichtgeving…onze auteur heeft zich in ernstige mate vergist.” U kunt nu online het gerectificeerde artikel lezen.