Brazilië schendt inheemse rechten, zegt VN-organisatie ILO

Kayapó voeren een dans uit tijdens een demonstratie tegen de Belo Monte dam.
Kayapó voeren een dans uit tijdens een demonstratie tegen de Belo Monte dam.
© Terence Turner

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die deel uitmaakt van de Verenigde Naties, heeft kritiek uitgeoefend op de Braziliaanse regering omdat deze er niet in slaagt om de rechten van de inheemse volken te eerbiedigen.

De ILO heeft verklaard dat Brazilië de mede door haar ondergetekende ILO-conventie 169 aangaande de rechten van inheemse volken, heeft geschonden. Reden voor deze klacht is dat de regering heeft nagelaten om de inheemse bevolking te raadplegen over de bouw van de Belo Monte dam.

Braziliaanse Indianen hebben verschillende grootschalige protestdemonstraties gehouden tegen de stuwdam die hun regenwoud dreigt te vernietigen. Vooral de ongecontacteerde indianenstammen die in dit gebied leven zullen hierdoor getroffen worden.

Een inheemse woordvoerder, Sheyla Juruna, die vorig jaar in Europa was om het publiek bewust te maken van de gevaren van het Belo Monte project, verklaarde: ‘De dammen zullen onherstelbare schade aanrichten aan cultuur, samenleving en het milieu. We worden als dieren behandeld – al onze rechten worden ernstig geschonden.’

Het Braziliaanse Openbaar Ministerie en de Inter-American Commission on Human Rights hebben de regering opgedragen om de bouw van de dam op te schorten zolang de rechten van de Indianen niet worden gerespecteerd. De bouwwerkzaamheden blijven echter onverminderd doorgaan.

De ILO heeft erop aangedrongen dat de Indianen worden geconsulteerd ‘voordat de mogelijk schadelijke effecten [van de dam] onomkeerbaar zijn.’

Survival dringt er bij alle regeringen op aan om ILO 169, de enige wet in het Internationaal Recht die is opgesteld ten behoeve van in stamverband levende volken, te ratificeren. Nederland heeft als een van de weinige Europese landen de wet op 2 februari 1998 geratificeerd.