Waterpeil onmisbare rivier in Ethiopië ongekend laag door aanleg plantages

Door het omleiden van de Omorivier omwille van irrigatie verliezen de inheemse stammen in het gebied hun waterbron.
Door het omleiden van de Omorivier omwille van irrigatie verliezen de inheemse stammen in het gebied hun waterbron.

© Survival

Door een omstreden landbouwprogramma in Ethiopië is het waterpeil van de Beneden Omorivier ongekend laag. Dit is gebleken uit onlangs beschikbaar gekomen fotomateriaal. De Beneden Omorivier is van vitaal belang voor de 100.000 mensen die in stamverband in het gebied leven.

Het stroomafwaarts gelegen deel van de Omorivier, voorbij de beruchte Gibe III dam, wordt nu omgeleid naar een nieuw aangelegd irrigatiekanaal. Dit is de eerste van een reeks kanalen die in de toekomst het grootschalige plantageprogramma voor particuliere- en overheidsbedrijven mogelijk moeten maken.

Deze kunstmatig aangelegde waterwegen vormen een onmisbaar onderdeel van het Ethiopische plantageprogramma dat nu al een desastreuze invloed uitoefent op het gebied van de Beneden Omorivier. Dit gebied is een van de monumenten die vermeld staan op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

De Ethiopische regering heeft vrijwel niets openbaar gemaakt over het plantageprogramma, maar een officiële kaart die in handen kwam van Survival International geeft een beeld van de enorme reikwijdte van het project.

© Survival

Een plaatselijke bewoner sprak met een onderzoeker van Survival die onlangs het gebied bezocht: ‘Ik heb de rivier nog nooit zo laag zien staan. In het droge seizoen, zoals nu, kun je normaal gesproken te voet oversteken, dan reikt het water tot aan je knieën. Nu kan ik oversteken zonder dat mijn voeten nat worden.’

De 200 kilometer stroomopwaarts gelegen Gibe III dam zal het natuurlijke verloop van de rivier verhinderen en door het uitblijven van de jaarlijkse overstromingen duizenden inheemse mensen beroven van hun vruchtbare landbouwgrond.

Door de periodieke overstromingen van de Omorivier kent het gebied een rijke biodiversiteit en kunnen de Bodi, de Mursi en de Dassanach er hun vee laten grazen en bonen en graansoorten verbouwen op de vruchtbare sliblaag.

Hoewel die rivier vorig jaar wel uit haar oevers treedde, konden de meeste Bodi en Mursi hier door het irrigatieproject geen gebruik van maken. Dit jaar, en ook in de komende jaren, zal de overstroming uitblijven doordat het damreservoir zich langzaam vult. Aan de bevolking is voedselhulp toegezegd, ter compensatie van de gederfde landbouwopbrengsten.

Twee Karo-jongens aan de oever van een volle Omorivier. Het huidige waterpeil is onherkenbaar laag.
Twee Karo-jongens aan de oever van een volle Omorivier. Het huidige waterpeil is onherkenbaar laag.

© Survival

De inheemse gemeenschappen hebben ook te lijden onder ernstige mensenrechtenschendingen. Sinds kort is begonnen met de uitvoering van plannen om alle bewoners die een beletsel vormen voor de ambities van de regering naar een ander gebied te verhuizen en om hun vee in beslag te nemen.

De directeur van Survival International, Stephen Corry, zei vandaag: ‘De Ethiopische regering is de Beneden Omovallei en het levensonderhoud van tienduizenden inheemse bewoners aan het vernietigen – en dat alles in naam van ‘ontwikkeling’. We mogen niet voorbijgaan aan de kosten in termen van mensenlevens. Het is onverantwoordelijk en roekeloos om een waterstroom om te leiden die voor zo veel mensen van levensbelang is.’

NB voor de redactie:
Kenia heeft onlangs een overeenkomst gesloten om in de toekomst elektriciteit te importeren die is opgewekt door de Ethiopische Gibe III dam.