Honger – het nieuwste wapen van Ethiopië om stammen van hun land te verdrijven

Een Suri-jongen uit de Beneden-Omovallei in het zuiden van Ethiopië.
Een Suri-jongen uit de Beneden-Omovallei in het zuiden van Ethiopië.

© Survival

Survival International heeft verontrustende berichten ontvangen van verschillende inheemse stammen in de Beneden-Omovallei in Ethiopië die beschrijven hoe de regering hun gewassen vernietigt om hen te dwingen hun land te verlaten en zich te vestigen in speciaal daarvoor ingestelde hervestigingsgebieden.

Tot de stammen die het meest getroffen zijn door deze landdiefstal behoren de veehoudende nomadenstammen Suri, Bodi en Mursi en de jager-verzamelaarstam Kwegu.

Talloze families zijn tot wanhoop gedreven omdat ze niet meer beschikken over sorghum en omdat hun land, waar ze hun vee laten grazen, in hoog tempo wordt vernietigd. Het laatste wordt veroorzaakt door de regering die blijft doorgaan met het verpachten van hun land aan suikerriet- en oliepalmplantages.

Een Mursi-vrouw vertelt:

From the Omo Valley

A Mursi woman speaks out against the destruction of the tribe’s crops. Her identity has been hidden to protect her from reprisals.

Een aantal Bodi-gemeenschappen worden nu al onvrijwillig in kampen ondergebracht. Een Bodi-man vertelde: “Ze pakken met geweld ons land af. De bulldozer ruimde zelfs de tuinen waar we onze gewassen verbouwen. Ze ploegden zich een weg dwars door waar onze sorghum opkwam.”

De Mursi kregen te horen dat ze hun vee moesten verkopen en dat ze aan het eind van dit jaar zouden worden overgebracht naar de hervestigingskampen. Een Mursi-vrouw vertelde: “Ik ging op een dag naar de Omorivier. Ik ging naar de opslagplaats voor graan, om graan te halen, maar het was weg. Mijn graanopslagplaatsen zijn weggeruimd (door de bulldozers). Ik vind het vreselijk wat ze doen. Toen ik weg ging kon ik alleen maar huilen. Onze graanopslagplaatsen zijn allemaal weg. En nu hebben we grote problemen. We weten niet wat we kunnen doen. Misschien zullen we wel sterven.”

Karo en Hamar kinderen laten hun vee drinken aan de Omorivier.
Karo en Hamar kinderen laten hun vee drinken aan de Omorivier.

© Survival

De toegang tot de Omorivier is afgesloten, terwijl de regering doorgaat met het ruimen van het land en het aanleggen van wegen naar de suikerrietplantages die deel uitmaken van het door de staat geleide ‘Kuraz Sugar’-project.

De regering verpacht ook grote percelen inheems land aan Ethiopische en buitenlandse investeerders.

Ten westen van het Omo National Park protesteren de Suri tegen een Maleisisch bedrijf dat sommige van hun beste weidegebieden beplant met oliepalmen.

Volgens een Suri-man ‘kwam de regering met soldaten en probeerden ze twee weken lang te voorkomen dat de Suri hun gewassen konden inzaaien. Dit deden ze om honger bij de bevolking te veroorzaken zodat deze zou instemmen met hun verplaatsting naar een hervestigingskamp. De meeste Suri zijn te bang om naar de plek te gaan waar ze gewassen verbouwen. Slechts enkele zijn gegaan. In een dorp in de buurt van een Maleisische plantage werden drie huizen waarin zich graanopslagplaatsen bevonden in brand gestoken. Dit werd gedaan door arbeiders van de plantage.’

De NGO Human Rights Watch publiceerde onlangs het vernietigende rapport ‘What Will Happen if Hunger Comes?’.

Hierin wordt gedocumenteerd hoe de staatsveiligheidstroepen met behulp van geweld en intimidatie gemeenschappen dwingen om hun land te verlaten en zich elders te vestigen, en hoe daarmee hun hele levenswijze dreigt te worden vernietigd zonder schadeloosstelling of de mogelijkheid om op een andere manier in hun levensonderhoud te voorzien.