Openbaar Ministerie Brazilië noemt terugdraaien van inheemse landrechten 'absurd'

De Guarani en andere inheemse volken vechten een nieuwe richtlijn aan die hun controle over hun eigen land beperkt
De Guarani en andere inheemse volken vechten een nieuwe richtlijn aan die hun controle over hun eigen land beperkt

© Fiona Watson/Survival

Brazilianen hebben uiting gegeven aan hun woede en verbijstering over een verordening die de controle over hun landen dreigt te beperken.

De ambtelijke richtlijn, die is ondertekend door de minister van justitie, verbiedt de uitbreiding van de inheemse territoria die essentieel zijn voor het voortbestaan van een groot aantal stammen.

Dit is het resultaat van de druk die wordt uitgeoefend door de machtige Braziliaanse landbouwlobby. Tot deze lobby behoren ook politici die vaak zelf een veeteeltbedrijf bezitten op inheems land dat moet worden teruggegeven aan de Indianen.

Richtlijn 303 kan bijzonder rampzalige gevolgen hebben voor de Guarani -indianen. Velen van hen bivakkeren langs verkeerswegen of in overbevolkte reservaten waar ze wachten tot hun voorouderlijk land volledig in kaart is gebracht.

Een woordvoerder van de Guarani vertelde Survival waarom ze zich zorgen maakten:“Deze verordening is een bijzonder grote bedreiging voor ons voortbestaan… We worden niet beschouwd als menselijke wezens, als de eerste inwoners van dit land. Hiermee begint de uitroeiing van inheemse volken.”

In de richtlijn wordt ook gesteld dat bepaalde projecten op inheems grondgebied mogen worden uitgevoerd “onafhankelijk van raadpleging van de inheemse gemeenschappen.” Dit is een schending van de Braziliaanse wet en het Internationale Recht, en kan het pad effenen voor de aanleg van nog meer rampzalige stuwdammen in de inheemse territoria in het Amazonegebied.

Het Openbaar Ministerie heeft de tekst omschreven als ‘absurd’ en ’ongrondwettelijk.

Inheemse organisaties in Brazilië, NGO’s en Survival International hebben een oproep gedaan om de richtlijn in te trekken.

FUNAI, het Braziliaanse overheidsdepartement voor inheemse zaken, heeft de minister van justitie verzocht om de richtlijn op te schorten zodat de inheemse volken kunnen worden geraadpleegd over haar inhoud.