Bloedbad Yanomami: Survival veroordeelt 'witwaspoging' Venezolaanse regering

Illegale gouddelving in het Amazonegebied vormt een bedreiging voor de traditionele levenswijze van de Yanomami.
Illegale gouddelving in het Amazonegebied vormt een bedreiging voor de traditionele levenswijze van de Yanomami.
© Fiona Watson/Survival

Survival International heeft de Venezolaanse regering veroordeeld vanwege diens herhaaldelijke ontkenning dat Yanomami-indianen door gouddelvers zijn afgeslacht. De mensenrechtenorganisatie roept president Chavez op om de illegale gouddelvers te verwijderen uit inheems grondgebied en ter plekke een serieus onderzoek in te stellen.

President Chavez is de laatste van een reeks Venezolaanse autoriteiten die beweren dat er geen bewijzen zijn dat een aanval heeft plaatsgevonden op de Irotatheri-gemeenschap in een afgelegen deel van het Amazonegebied nabij de grens met Brazilië.

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft zich echter achter Survival International en inheemse belangenorganisaties in het Amazonegebied geschaard en bij Venezuela aangedrongen op ‘een grondig onderzoek om op overtuigende wijze vast te leggen wat er is gebeurd’.

De OAS verklaarde: “Landen zijn overeenkomstig Internationale Mensenrechtenverdragen verplicht om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen als ernstige gewelddaden worden gerapporteerd.”

Illegale gouddelvers op Yanomami-grondgebied.
Illegale gouddelvers op Yanomami-grondgebied.

© Colin Jones/Survival

Maandag publiceerde het coördinerend lichaam van inheemse organisaties van Amazonia (COIAM) een verklaring waarin werd erkend dat een onderzoek was ingesteld, maar de zorg werd geuit dat de commissie ‘Irotatheri Shapono, de plaats waar men vermoedt dat de gebeurtenissen in juli plaatsvonden, niet had bereikt’.

De mensen die vlak na de verschrikkelijke gebeurtenis ter plekke waren, berichtten dat ze er ‘verbrande lichamen en beenderen’ hadden gevonden.

Lees meer op de Engelstalige website van Survival International