De Ayoreo-Totobiegosode

De Ayoreo-Totobiegosode-indianen leven in de Chaco, een groot gebied van dichtbegroeid, struikachtig bos, strekkend van Paraguay tot Bolivia en Argentinië.

Hun oorspronkelijk leefgebied is opgekocht door landspeculanten en veeboeren en wordt in hoog tempo ontbost.

Kom in actie ↓ Doneer →

Het Ayoreo-volk bestaat uit verschillende subgroepen. De meest geïsoleerde van deze groepen is de Totobiegosode (het volk van de wilde varkens).

Sinds 1969 hebben veel Totobiegosode-groepen hun nomadenbestaan opgegeven, maar er zijn nog steeds groepen die diep in het bos leven en alle contact met buitenstaanders vermijden. In 1998 werd een zo’n groep uit het bos verdreven, en in 2004 een tweede, door de vele indringers. Hoeveel Indianen nog wel een geïsoleerd nomadenbestaan leiden is onzeker.

Het eerste langdurige contact van de Totobiegosode met blanken was in de jaren ’40 en ’50, toen Mennonieten zich op hun land vestigden. De Indianen verzetten zich fel tegen de indringers en aan beide kanten vielen doden.

In 1979 en 1986 werden door middel van wrede klopjachten grote aantallen Totobiegosode het bos uit gedreven. De Amerikaanse fundamentalistische zendelingen-organisatie New Tribes Mission speelde hierbij een grote rol.
Meerdere Indianen kwamen bij deze confrontaties om, anderen gingen later dood aan de ziektes die de buitenstaanders aan hen hadden overgedragen.

Ayoreo-indianen verkeren in crisis

De Ayoreo in Paraguay maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun familieleden, de ongecontacteerde Ayoreo-Totobiegosode, nu hun land steeds verder wordt ontbost door veehouders.

De grootste bedreiging voor de Ayoreo-Totobiegosode komt van het Braziliaanse bedrijf Yaguarete Porá. Het bedrijf heeft zich midden in hun leefgebied een gigantisch stuk land toegeëigend, met een omvang van 78.000 hectare.

Het land van Yaguarete ligt vlakbij een plek waar recentelijk nog een ongecontacteerde groep Totobiegosode is gesignaleerd. Het bedrijf wil het gebied grotendeels ontbossen en er een gigantische rundveehouderij neerzetten. Dit zal een desastreus effect hebben op het voortbestaan van de Indianen.

Yaguarete Porá probeerde onlangs nog door middel van ‘greenwashing’ haar naam te zuiveren door aan te kondigen dat een deel van het land behouden zal worden als natuurreservaat. Dat neemt niet weg dat ongeveer tweederde van het bos zal verdwijnen.

Levenswijze

De Ayoreo-Totobiegosode leven in kleine gemeenschappen. Ze verbouwen pompoenen, bonen en meloenen in de zanderige grond en jagen in het bos. Grote schildpadden en wilde varkens zijn zeer waardevol voor hen, net zoals de overvloedige wilde honing.

De Indianen die In het bos leven, wonen met vier of vijf familiegroepen samen in een gemeenschappelijk huis. Een centrale houten paal ondersteunt een koepelvormige constructie van kleinere takken, overgoten met droge modder. Elke familiegroep heeft een eigen haardvuur rondom het buitengedeelte; ze slapen alleen binnen als het regent.

Hun meest belangrijke ritueel is vernoemd naar de asojna (de nachtzwaluw): wanneer de zang van deze vogel voor het eerst wordt gehoord, betekent dit de komst van het regenseizoen en dit werd vroeger een maand lang gevierd.

De New Tribes Mission zendelingen, die zich vlakbij de indianengemeenschappen hebben gevestigd, oefenen een grote invloed uit op hun dagelijks leven. Veel rituelen, waaronder het asojna- ritueel, zijn hierdoor verdwenen.

Een groot aantal Ayoreo-Totobiegosode leeft tegenwoordig in kleine dorpen. Hier hebben ze individuele familiehutten en velen van hen werken als arbeiders op de veehouderijen die hun grondgebied hebben ingepikt.

Bedreigingen

Bijna al het land van de Ayoreo is nu in het bezit van grootgrondeigenaren. Ze kappen het bos, verkopen het kostbare hout en zetten vervolgens hun vee op het land.

De meeste van deze grootgrondbezitters zijn Mennonieten, maar ook rijke Paraguayaanse en Braziliaanse veeboeren hebben veel land opgekocht.© GAT/ Survival

De Ayoreo claimen slechts een klein deel van wat oorspronkelijk hun gebied was. Niet alleen kunnen ze zich niet onderhouden zonder een bos om in te jagen, maar hun ongecontacteerde familieleden, de Ayoreo-Totobiegosode, zouden zonder dit bos compleet kunnen worden weggevaagd.

Onder het rechtssysteem van Paraguay had het geclaimde gebied al jaren geleden teruggegeven moeten worden aan de Ayoreo. Zowel in de wetgeving van Paraguay als in de nationale grondwet wordt het eigendomsrecht van de Ayoreo op hun oorspronkelijke land gewoon erkend.

De machtige grootgrondbezitters hebben echter het rechtssysteem op allerlei manieren weten te blokkeren en inmiddels zijn grote delen van het gebied al illegaal ontbost.

Het monster met de huid van metaal

In 1994 werd de bestuurder van een bulldozer, die ‘s avonds in het woud aan het werk was, met speren aangevallen.

Kom in actie voor de Ayoreo-Totobiegosode

Ook jij kan rechtstreeks bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden en de toekomstperspectieven van de Ayoreo-Totobiegosode.