Jumma's

Hoe leven ze?

De twee grootste Jumma-stammen, de Chakma en de Marma, die samen 350.000 mensen tellen, zijn boeddhistisch. Andere Jumma-stammen zijn hindoeïstisch, christelijk of hebben een eigen religie.

Chakma, Bangladesh
Chakma, Bangladesh
© Mark McEvoy/Survival

De Chittagong-heuvels, met hun ruige, stijle hellingen, zijn niet erg geschikt om voedsel te verbouwen.

Om het land zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, passen de Jumma stammen een vorm van zwerflandbouw toe. Ze kweken gewassen op kleine stukjes land, laten de grond daarna rusten en bewerken vervolgens andere stukjes grond.

Door deze techniek, die bekend staat onder de naam ‘Jhum–landbouw’, zijn de Jumma’s aan hun naam gekomen. Het Mru-volk woont verder bij de andere Jumma-stammen vandaan, hoog in de heuvels. Zij wonen in huizen die op lange palen staan.

Met welke problemen worden ze geconfronteerd

De regering van Bangladesh heeft het gebied van de Chittagong-heuvels lang beschouwd als ‘onbewoond land’. Arme Bengaalse boeren werden erheen gestuurd om nieuwe kolonies te stichten, waarbij geen rekening werd gehouden met de Jumma, die sinds mensenheugenis in het gebied woonden.

In de afgelopen 60 jaar zijn de Jumma in aantal bijna een minderheid geworden ten opzichte van de kolonisten.

Chakmas, Bangladesh
Chakmas, Bangladesh
© Mark McEvoy/Survival

De Jumma-stammen zijn niet alleen van hun land verdrongen door de Bengaalse kolonisten, die de beste landbouwgrond kregen, ze zijn ook nog eens jarenlang met geweld onderdrukt door het leger van Bangladesh.

Sinds de onafhankelijkheid van Bangladesh in 1971 zijn de stammen regelmatig het slachtoffer geweest van moord, marteling en verkrachting. Hun dorpen zijn in brand gestoken in een stelselmatige poging om ze uit te moorden.

Als antwoord op deze aanvallen hebben de Jumma’s een politieke partij opgericht met een militaire vleugel, de Jana Samhati Samiti. In 1997 hebben zij een vredesovereenkomst gesloten met de regering, die een eind maakte aan de ergste wreedheden.

Veertien jaar later, echter, is er nog steeds regelmatig sprake van intimidatie, arrestatie, verkrachting en andere mensenrechtenschendingen. Er wordt nog steeds land van de Jumma’s gestolen door het leger en de kolonisten, die door de regering ondersteund worden.

Hoe helpt Survival?

Survival werkt al jaren samen met de Jumma-stammen en ondersteunt hen in hun verzet tegen de mensenrechtenschendingen en de gewelddadige onderdrukking door het leger.

Het lobbywerk van Survival heeft ertoe bijgedragen dat de regering van Bangladesh in 1997 een vredesovereenkomst ondertekende met de Jumma-stammen.

Een woordvoerder van de Jumma’s zei tegen Survival:

“Alleen dankzij jullie inspanningen hebben wij weer een sprankje hoop voor onze toekomst. Jullie hebben een ommekeer in de situatie bewerkstelligd. Nu hebben we weer hoop dat we kunnen overleven en een kans om het land dat ons van oudsher toebehoort terug te krijgen.”

De problemen van de Jumma-stammen zijn echter nog niet voorbij en Survival blijft zich voor hen inzetten. Survival roept op het land terug te geven dat van hen gestolen is en de militaire bezetting van de Chittagong-heuvels te beëindigen. Survival pleit daarnaast voor meer zelfbestuur zodat de Jumma de controle over hun land en toekomst kunnen terugkrijgen.

Hoe kunt u helpen?

- Onderteken de Global Voices Petition

- Schrijf een brief naar de regering van Bangladesh – download en print onze voorbeeldbrief.. Een brief met de post sturen is altijd effectiever dan een e-mail sturen.

- Neem contact op met de Tweede Kamer en/of het Europees Parlement.

- Doneer. Elk bedrag, hoe klein ook, helpt ons doelgericht campagne voeren.

- Weinig geld/weinig tijd? Deel onze berichten op Facebook, onderteken onze petities of lees onze nieuwsbrief – dit zijn ook zeer doeltreffende manieren waarop je ons werk kunt ondersteunen.