De Papoeavolken

Alle volken van Papoea hebben zwaar geleden onder de Indonesische bezetting die in 1963 begon. Het Indonesische leger kent een lange geschiedenis van mensenrechtenschending ten opzichte van de inwoners van Papoea.

Kom in actie ↓ Doneer →

Hoe leven zij?

In Papoea leven ongeveer 312 verschillende inheemse stammen, waarvan een aantal geen contact heeft met de buitenwereld. In het bergachtige gebied in centraal Papoea leven de hooglandvolken, die varkens fokken en zoete aardappelen verbouwen. De laaglandvolken leven in de drassige kustregio’s waar veel malaria voorkomt. Zij voorzien in hun levensonderhoud door op het in overvloed aanwezige wild te jagen en voedsel te verzamelen.

Sommige van de vele inheemse talen van de Papoea’s zijn aan elkaar verwant, maar andere zijn uniek. De mensen hebben een andere etnische achtergrond dan de Indonesiërs die over hun land heersen.

Met welke problemen worden zij geconfronteerd?

De volken van Papoea lijden zwaar onder de Indonesische bezetting, die in 1963 begon. Het Indonesische leger kent een lange geschiedenis van mensenrechtenschendingen ten opzichte van de inwoners van Papoea. De racistische Indonesische soldaten beschouwen de Papoea’s over het algemeen als weinig meer dan dieren.

De exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van Papoea is zeer winstgevend voor de Indonesische regering, maar gaat ten koste van de rechten en het grondgebied van de Papoea’s.

Wanneer internationale bedrijven naar Papoea komen worden zij begeleid door het Indonesische leger; de aanwezigheid van militairen gaat vrijwel altijd gepaard met willekeurige arrestaties, verkrachtingen, martelingen en moorden.

Papoea’s die protesteren tegen de Indonesische regering, het leger of de grondstofwinning lopen zelfs nog meer kans om het slachtoffer te worden van geweld en onderdrukking.

Welke hulp biedt Survival International?

Survival steunt het recht van de volken van Papoea om zonder angst op hun eigen grondgebied te leven. Wij brengen de ernstige mensenrechtenschendingen aan het licht, door erover te publiceren en door campagne te voeren voor de Papoea’s.

Survival steunt het verzet van de Papoea’s tegen economische projecten die hun land beschadigen, zoals de papierfabriek die door multinational Scott Paper gebouwd zou worden op het grondgebied van de Auyu. Dit plan is na internationale protesten ingetrokken.

Survival doet een beroep op de regering van Indonesië om in dialoog te treden met de volken van Papoea en hen de kans te geven om hun eigen manier van leven en hun eigen toekomst te bepalen.

Kom in actie voor de Papoeavolken

Ook jij kan rechtstreeks bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden en de toekomstperspectieven van de Papoea’s.