Siberische volken

Hoe leven ze?

Sommige van deze volken zijn rendierhoeders en leiden een nomadisch bestaan op de toendra (poolvlakte). Anderen zijn afhankelijk van een combinatie van rendierhoeden, jagen en het verzamelen van eetbare planten en wortels, en leiden een meer gevestigd bestaan in de taiga’s (naaldbossen) of beboste toendra’s.

Momenteel leven slechts 10% van de Siberische stammen als nomaden of semi-nomaden, terwijl dit dertig jaar geleden nog 70% was. De talen die door de verschillende stammen gesproken worden, behoren tot diverse taalgroepen; sommige hebben geen enkele gelijkenis met enige andere taal. De talen zijn geen van alle verwant aan het Russisch.

Enkele van de grotere volken, zoals de Sakha (voorheen de Yakuts genaamd) en de Komi, hebben hun eigen republiek binnen de Russische staat.

Met welke problemen worden ze geconfronteerd?

In het Sovjettijdperk werd het land van de inheemse stammen afgepakt en overspoeld door gigantische industriële projecten van de staat. Hun leefgebieden werden verwoest en de Russische autoriteiten deden er alles aan om de inheemse talen, culturen en levenswijzen te onderdrukken.

Tegenwoordig zijn hun grootste problemen de achteruitgang van het milieu, veroorzaakt door de olie-, gas- en hout-industrieën in het gebied, en het gebrek aan duidelijkheid over landeigendomsrechten.

Wat doet Survival International?

Door middel van onze campagne dringen we erop aan dat de inheemse stammen van Rusland geraadpleegd worden over industriële projecten op hun land en daarbij het vetorecht krijgen. Ook eisen wij dat de regering schadevergoeding toekent aan stammen die hun land kwijt zijn.

Daarnaast roepen we Rusland op om ILO-conventie 169 betreffende de rechten van inheemse en tribale volken te bekrachtigen, en in het bijzonder om inheemse landeigendomsrechten te erkennen.

Wat kan ik doen om te helpen?

Een brief sturen naar politici en overheden is een eenvoudige en doeltreffende manier om jouw zorg uit te spreken en veranderingen te bewerkstelligen.

- Schrijf een brief aan de Ambassadeur van Rusland in Den Haag, aan de Tweede Kamer en/of het Europees Parlement.

- Doneer. Elk bedrag, hoe klein ook, helpt ons doelgericht campagne voeren.

- Weinig geld/weinig tijd? Deel onze berichten op Facebook, onderteken onze petities of lees onze nieuwsbrief – dit zijn ook zeer doeltreffende manieren waarop je ons werk kunt ondersteunen.

Meer nieuws over de Siberische volken in het Engels

  1. Aanval op inheemse organisatie van Siberische Evenki 12 december 2012
  2. Russische overheid stelt inheemse belangenorganisatie op non-actief 22 november 2012